Contact

Bel: 0313 415 000

Voorwaarden van Theothorne

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze tref je als bijlage aan. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.